The rule number 1 in lab: Never lick the spoon.

Červen 2015

NECHCI je také důvod

14. června 2015 v 10:18 | Ztracený Chemik |  Chemik mluví
Již nesčetněkrát jsem se kvůli neschopností asertivity lidí okolo mě rozčílila a pokaždé mě napadlo, že by nebylo od věci svůj názor vykřičet do světa. No, nestalo se tak nikdy. Až teď.

Inspirací k tomuto výkřiku mi byl konkrétně TENTO článek s příznačným názvem "Nechte mi moje NE". Autorka se v něm zamýšlí na váhou slova NE a hlavně nad tím, jak je možné, že NE vždy neznamená pro druhou stranu odmítnutí. Lépe řečeno, když řekneme NE, nezmění to na naší situaci nic, tedy pomyslná možnost odmítnutí je rozmetána nulovou asertivitou druhé strany a hlavně nám to dává nehezký pocit méněcennosti, že naše názory nejsou brány vážně a není respektováno naše rozhodnutí.